Den siste uka har nasjonalt- og lokal media presentert grusomme av hvordan bjørn har herjet i saueflokker i Bardu, Salangen og Lavangen.

Onsdag kveld ble enda en bjørn skutt ved Moholtet vis a vis Polar Park i Salangsdalen i Bardu kommune. 

Tapene som bøndene har lidd de siste dagene er smertelig. Det viser en rovviltforvaltning ut av kontroll, mener Ann-Karin Kvernmo, som er femtekandidat for Norske Samers Riksforbund (NSR) i Vesthavet valgkrets. Dette er resultatet av feilslått rovviltpolitikk. 

- Forvaltningen av rovvilt er ute av kontroll, og det tas alt for lite hensyn til bønder og folk som har dyr på beite, sier Kvernmo.

Solidaritet 

Kvernmo føler med bøndene som nå er ramma av rovdyrtapet. 

- Jeg tenker på bønder som må avliva ellers friske dyr som er blitt stygt skada av bjørn, det må være en stor psykisk påkjenning. Bønder står allerede i en økonomisk pressa situasjon, og rovdyrtrykket er ytterligere med på å presse folk ut av jordbruket. Norsk rovdyrpolitikk fører til nedlegging av bruk og truer våre bygdesamfunn, og slik kan vi ikke ha det, sier Kvernmo. 

Norske Samers Riksforbund (NSR) vil jobbe for en endring i rovviltpolitikken.

- Det må også være lettere for folk i beitenæringene å få felle rovdyr når dyra deres er trua. Vi snakker nå også om områder hvor beitenæring, og ikke bjørn skal være prioritert. For det første vil vi sikre at maksimaluttak av rovdyr oppnås. Vi kan ikke akseptere at folk i beitenæringa nektes å ta ut færre rovdyr, enn det som er bestemt på Stortinget at man kan ta ut, sier Kvernmo. 

Spent utvikling

Kvernmo og flere fra NSR følger nå spent saken med bjørneproblematikken i Salangen, Lavangen og Bardu. 

- Dagens forvaltning truer dyrevelferd, bønder og bosetning på bygda. Nå er tida for å si at nok er nok – vi må få en ny rovdyrforvaltning som tar bønder, reindrift og alle beitenæringer på alvor, avslutter Kvernmo.