Salangen og Lavangen ambulansestasjon har endelig fått to kompresjonsmaskiner takket være god giverglede fra private. Det hele startet i februar gjennom initiativ fra en engasjert ildsjel i Tromsø, som hadde som mål å samle inn penger til innekt for kompresjonsmaskiner til ambulansetjenesten i Tromsø. Denne innsamlingen gikk over alle overventninger, og det ble dermed nok midler til å gi en maskin til hver stasjon i UNN. Slik fikk Salangen- og Lavangen ambulansestasjon sin første kompresjonsmaskin. Salangen LHL tok da initiativet sammen med andre foreninger i kommunen til å samle inn penger slik at den lokale ambulansetjenesten kunne ha to maskiner; en til hver av deres biler.

01122_LHL_komresjonsmaksin_SAFA_ingress.JPG
– Vi er jo mye ute og kjører, om da er det lite gunstig at vi kun skal ha en maskin som må ligge igjen på stasjonen som da må hentes ved utrykning, så at vi nå har to betyr svært mye, sier ambulansearbeider og verneombud for Salangen- og Lavangen ambulansestasjon, Heinrich Henrichsen (t.h.). Nicolai Nordmo fra LHL Salangen til venstre.  FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.

Startet med 20.000,- fra LHL-Salangen
Onsdag var ambulansearbeiderne på besøk hos SAFA hvor de viste frem den nye kompresjonsmaskinen, fortalte om maskinens viktighet, og ikke minst takket folket for innsatsen og alle bidragene. – Nicolay ringte oss på vegne av Salangen LHL og spurte om vi i ambulansestasjonen ville ha 20.000 kroner. Dette satte vi stor pris på, og vi skjønte hensikten bak denne donasjonen. Samtidig var dette også det sparket i baken vi trengte for å starte en spleis, hvor vi har fått god støtte både fra private, lokalt næringsliv, lag og foreninger. Tross for at det enda mangler omlag tretti tusen kroner, har vi fått forskuttert maskinen og er nå tatt i bruk, sier ambulansearbeider og verneombud for Salangen- og Lavangen ambulansestasjon, Heinrich Henrichsen.

Se video av hjertekompresjonmaskinen:

Enda gjenstår det litt
Fra Salangen LHL har Nicolai Nordmo vært en viktig støttespiller og pådriver for spleiseaksjonen sammen med ambulansetjenesten. Nordmo selv sier til nettavisen at det har vært en stor giverglede blant befolkningen, mens næringslivet har ikke svart til forventningene. – Vi er allikevel svært fornøyd med alle bidragene som er kommet, og vi håper å komme i land de resterende midlene også. Vi vil utrette en stor takk til alle som har vært med å gitt sitt bidrag i denne saken, sier Nicolai Nordmo til nettavisen.

Det er enda mulighet til å gi sine bidrag til denne livreddende dugnaden. Om en ønsker å gi kan en ta kontakt med LHL Salangen.