I september i fjor tok Hans Christian Gjøvik på seg en konstituert stilling som daglig leder i Salangen boligstiftelse etter at tidligere leder ble sykemeldt. Etterhvert ble det utlyst ledig stilling som da ble besatt til Gjøvik og som han så gikk inn i ved årskiftet. Med en bred erfaring både fra store selskap innen finansnæringen og til mindre foretak var han forberedt på de utfordringene han ville møte som daglig leder i Salangen boligstiftelse. – Det har vært veldig spennende å sette seg inn i boligstiftelsen. Det er en ganske stor boligstiftelse med nærmere 140 boenheter, så det er ganske omfattende. Mine prioriteringer har i første omgang vært å sette meg inn i statusen og lage rutiner på alt fra økonomistyring og kontroller, forteller Gjøvik til nettavisen.


Ny nettside
I tillegg har hans Christian også fått etablert en egen nettside for Salangen boligstiftelse med mulighet for å kunne sende inn digitale søknader. Det er også opprettet et nytt telefonnummer med sentralbordløsning slik at det skal være enklere for både kunden og for stiftelsen. – På nettsiden har vi oversikter over hvilke boliger som er tilgjengelige, og en totaloversikt over alle boliger vi har med anvisninger på kart. Vi har også innført en rutine når det gjelder behandling av søknader med en egen inntaksgruppe, noe som medfører at alle søknader får lik behandling og vil være med på å redusere behandlingstiden, opplyser daglig leder for Salangen boligstiftelse, Hans Christian Gjøvik.

Se deres nye nettside: salbos.no

Telefonnummer til Salangen boligstiftelse: 77 17 11 00