Kurset ble holdt fra mandag 22.oktober til torsdag 25.oktober. Kursholderne kom fra Menneskerettighetsakademiet som har et samarbeid med Redd barna. Dette var tredje gangen de har holdt dette kurset på Sjøvegan der det har blitt fokusert på forståelse mellom flyktningungdom og norsk ungdom.


Mennesrettighetakademiet
Menneskerettighetsakademiets formål er å øke respekten for menneskerettighetene i inn- og utland. Gjennom undervisning og informasjonsvirksomhet skal akademiet arbeide for å fremme enkeltmenneskets verdi og styrke demokratiske prosesser. Vern av ytringsfriheten og utvikling av det sivile samfunn, med vekt på pluralisme, interkulturelt mangfold og dialog står særlig sentralt.


Målgrupper
Særlig oppmerksomhet vies sårbare grupper som barn og unge, flyktninger og asylsøkere og funksjonshemmede, men også personer med målbærende stemmer i samfunnet som lærere, aktivister og journalister. Vi har virksomhet i Norge og Russland, men bidrar også med undervisningsaktiviteter i prosjekter i Afrika og Asia.


Kurset

Salangen Nyheter har intervjuet kursdeltaker, Karina Danielsen. Hun synes kursholderne klarte å ha kurset på en måte slik at det ble et lærerikt, morsomt og variert kurs. - Jeg føler at det var et nyttig kurs der jeg fikk høre tanker og meninger fra andre kulturer, dette synes jeg var veldig mer lærerrikt enn hun ville trodd på forhånd, sier hun. Det viktigste i følge Danielsen, var at de lærte om det forskjellige konvensjonene og om hvordan menneskerettighetene fungerer i praksis.


Et bra kurs
På kurset var det forskjellige øvelser som skulle vise deltakerne hvordan menneskerettighetene fungerer i praksis. Det ble holdt foredrag om selve erklæringen og om konvensjonene som hører til. Danielsen ville absolutt anbefalt kurset videre. Det ble tatt opp mange temaer som mennesker i verden i dag trenger å vite. De ble belyst og presentert på en måte som gjorde det interessant for deltakerne. Alt i alt, var kurset i følge Danielsen, en stor suksess.