På bildet: SVs representant i kommunestyret, Magnar Åmo ville ikke
gå inn for å støtte med kommunale midler til Salangsguiden.


Det var når saken om støtte til neste utgave av "Salangsguiden" kom opp, at SVs Magnar Åmo satte ned foten og ga klart utrykk til kommunestyret på SVs syn på saken om økonomisk støtte til en ny utgivelse av lokal telefon-katalog for Salangen. Sist Salangen kommune ved næringsutvalget gav støtte til Salangen Musikkforenings telefonkatalog ble beløpet pålydende 26.000 kroner. Guiden har vært populær og nyttig som lokal telefonkatalog. Med informasjon om offentlige etater, politiske råd og utvalg samt private bedrifter, lag og foreninger. Guiden trenger nå en revidering og oppdatering, da den etterhvert er blitt mangelfull, går det fram av sakspapirene i saken.Deler på utgiftene
Utgivelse av guiden er finansiert med kommunalt tilskudd og ved hjelp av annonser. Nå er Salangen Musikkforening ute etter å få en kommunal støtte på 30.000 kroner til en ny utgivelse. - Vi kan ikke støtte en ny utgivelse av denne guiden. Kommuneøkonomien er for stram til slike ting som dette, forklarte SVs Magnar Åmo på talerstolen til kommunestyret. Med seg fikk han Arbeiderpartiet. Saken tok en ny vending på slutten av behandlingen i kommunestyret. På grunn av manglende informasjon og kommunikasjon med musikkforeningen i saken, banket ordfører Prestbakmo saken til en utsettelse. Dermed blir diskusjonen tatt opp på et nytt møte på nyåret.Fikk skjenkebevilling
Torstein Sørensen på Medby fikk støtte i kommunestyret fredag om å få skjenkebevilling til et nytt utested i Salangen. "Fryseriet Pub" som skal holde til i kjelleren på butikken til Sørensen på Medby, skal etter planen se dagens lys til sommeren til neste år. Kommunestyret gav tillattelse for både øl- spritservering i den nye puben.

 


I Salangen kommunestyre, fredag:


Jon Henrik Larsen
    (tekst og foto)