Ettersom taket over pumpene på YX Sjøvegan begynte å bære tydelig preg av forvitring var det nå på tide med et utskifte av takplatene. Arbeidet er i full gang og ene siden av taket har nå fått nye plater, og i løpet av første halvdel av neste uke vil hele taket ferdigstilles med nye plater i tillegg til rustbeskyttelse på rammeverk. - Vi har lenge lagt merke til at det gamle taket var begynt å bli rustent, og hadde flere hull i tillegg til at det begynte å bli fare for at platene skulle slites løs på grunn av sterk vind. Nå er arbeidet i full gang med å utbedre taket over pumpene og behandle stålkonstruksjonen under, forteller daglig leder ved YX Sjøvegan, Brynjar Johnsen til nettavisen.