Fylkene Troms og Finnmark er nå sammenslått, og det er ingen vei tilbake. Troms og Finnmark fylkeskommune har nå gått ut med pressemelding om at det nå skal velges et nytt våpenskjold for det nye fylket. I den anledning inviteres folket til å komme med sine forslag for hvordan det nye fylkesvåpnet for storfylket skal se ut. Fristen for å sende inn forslag er 21. juni 2019. I skrivet fra fylkesmannen har de beskrevet prosessen følgende:


Slik deltar du

Du kan enten tegne og beskrive et forslag, eller sende inn et rent tekstforslag der du forklarer motiv og farge.

Velg en form
Våpenskjoldet kan være spisst eller avrundet i bunn. Hvis du vil, kan du bruke en av de vedlagte malene.

Lag et motiv
Hva er felles for Troms og Finnmark? Hva kan være et motiv eller symbol som betyr noe for alle innbyggerne i det nye fylket?

Troms og Finnmark fylkeskommune er landets største region, ligger nord i Norge og har klare norske, samiske og kvenske kulturelle særtrekk. Det gjelder både historie, næringsveier og natur.

Velg inntil tre farger.
Fargene må ha god kontrast til hverandre og gjengis rene og klare uten nyanser og sjatteringer.

Send inn ditt forslag
Frist for å sende inn forslag er 21. juni 2019. Forslagene sendes til http://vapenskjold@nyetffk.no. Vi setter pris på om du leverer inn ditt forslag i filtypene PDF, JPG eller PNG.