Tidlig på høsten 2019 ble plan på friluftslivets ferdselsårer forankret administrativt i Salangen kommune. Rett etter dette ble det nedsatt ei arbeidsgruppe som består av folkehelsekoordinator, plankonsulent, kartansvarlig fra teknisk seksjon, kultursjef, Salangen historielag, Salangen IF Trim og Salangen jeger og fiskerforening. Arbeidsgruppa har gått igjennom eksisterende turveier/ferdselsårer og lagt til noen vannveier. - Gruppen har også prioritert noen ferselsårer som en mener bør inn i planen, for den ferdige planen skal omhandle hele Salangen kommune og ikke bare et avgrenset område. Derfor er det nå tid for å arrangere et folkemøte om temaet/planen. Vi inviterer nå alle innbyggerne til folkemøte, som blir avholdt den 26. februar kl 18:00 på Lysthuset i Salangen kulturhus, sier folkehelsekoordinator Siri Bjerkan til nettavisen.


Mange salangsværinger benytter seg av friluftslivets muligheter i kommunen. Nå blir det folkemøte om friluftslivets ferdselsårer i Salangen.


Innspill
Arbeidsgruppa vil legge frem sitt arbeide så langt, og i den sammenheng også få innspill. - Det arbeidet som er gjennomført til nå vil bli lagt frem, og derfor tenker vi det er viktig å komme i kontakt med innbyggerne, både for å få kommentarer til det som legges frem, men ikke minst innspill til kanskje nye stier og forslag til turveier. Vi håper det kommer mange av innbyggerne på folkemøtet, slik at flest mulig blir hørt og kan være med å påvirke det videre arbeidet, for det er jo tross alt for innbyggerne dette gjelder, da det som gjøres skal bli til både glede og trivsel for alle innbyggerne i kommunen, avslutter Siri Bjerkan og oppfordrer alle om å møte opp.