For omlag to måneder siden henviste en privat aktør seg til Ibestad kommune å ytret ønske om å kjøpe Ånstad Oppvekstsenter, noe som kommunen stiller seg positivt til. Ordfører i Ibestad kommune, Dag-Sigurd Brustind opplyser til nettavisen at det har vært holdt kommunikasjon med aktøren og at saken nå diskuteres i kommunen. – Vi synes det er veldig positivt at aktøren har vist interesse, og vi mener dette kan bidra til næringsutvikling, og ikke minst være til fordel for Ånstad. Vi får nå gjøre de avklaringene som er nødvendige for å få gjennomført denne kjøpeprosessen. På nåværende tidspunkt ønsker jeg ikke gå videre inn i detaljer om sakens status, opplyser Brustind i intervju med nettavisen.