15.juni startet fisket i Løksebotnvassdraget. Daglig leder for Elvelund Camping, Tor-Arne Chruickshank forteller til nettavisen at det er høy vannstand og lite fisk nå i begynnelsen av fisket.

- Det er ikke helt gunstig å fiske nå, men etter hvert vil det være bedre å fiske der, sier han.

Salangselva åpner for fiske 1.juli

Du kan nå fiske i Løksebotnvassdraget, men for de som vil fiske i Salangselva må de vente til 1.juli. Chruickshank forteller at han er spent på hvordan det blir, og bare venter på å åpne.

 - Det er første gangen vi åpner sesongen så tidlig, sier han.

6028656_1242393.jpg
Tor-Arne Chruickshank sier at det er pukkellaks i vassdragene i Salangen i år. Om noen fanger denne på kroken, må de ta kontakt slik at prøver av denne fisken kan tas. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

Sjøørret, sjørøye og pukkalaks

Det kan fiskes sjøørret og sjørøye. Laksen er fredet, men Chruickshank forteller om en type laks som kommer til elva annenhvert år. Nemlig pukkalaksen. Dette er en laks fra Russland som kommer for å gyte. Etter gytinga dør fisken, og dette er en fisk som ikke skal slippes ut igjen.

- Vi skal ta skjellprøver av laksen. Dette er et samarbeid med NINA i Trondheim, sier Chruickshank og legger til at denne laksen bare lever i to år. 

Tor-Arne oppfordrer de som fisker pukkalaks om å melde fra slik at prøvene kan taes.