Det var i møte den 11.desember at sametingsrådet bevilget invisteringsstøtte til storlavvoer i prosjektet Isogaisa Siida.- Vi har valgt å støtte prosjektet med 210.000 kroner til Ronald Kvernmo i Målselv kommune til å etablere Isogaisa Siida i Lavangen kommune. Visjonen til bedriften er at Isogaisa Siida skal være et åndelig kraftsenter innen samisk kultur, sier sametingsråd Ann-Mari Thomassen (NSR) til nettavisen.


Nisje for seg selv
Isogaisa Siida vil bli en nisjebedrift med en særegen forretingside som går ut på å tilby tjenester bygget opp omkring det alternative og spirituelle. Formålet er å skape arbeidsplasser basert på samisk kultur og tradisjon. Isogaisa Siida vil ha et fortinn ettersom denne vil forbindes med Isogaisa festivalen. Denne hadde omkring 500 besøkende i 2013 og flere av disse vil også oppsøke Isogaisa Siida. - En annen fordel er samarbeidet med Fjelkysten Gjestehus. Sammen vil de danne et konsept der Isogaisa Siida tilbyr tjenester og Fjellkysten tilbyr overnatting. Dette samarbeidet er allerede utprøvd i forbindelse med Isogaisa festivalen og har vist seg å fungere godt, forteller Ann-Mari Thomassen. Hun ønsker Ronald Kvernmo lykke til med etableringen av Isogaisa Siida.

isogaisa-sida.jpg
Slik blir Isogaisa-Siida dersom alt går slik det skal. Hele bygningen skal stå året rundt.