Staten har bevilget hele 49 millioner kroner til Ibestad kommune for bygging av nytt sykehjem i Hamnvik. Ordfører i Ibestad kommune, Dag Sigurd Brustind opplyser til nettavisen at i og med at de nå har fått denne støtten er alt klart for at byggingen kan starte opp til våren. – Jeg ble lettet når jeg tidligere denne uken fikk nyheten om at vi har fått denne statsstøtten. I tillegg har vi brukt 15 millioner av laksepengene til dette prosjektet som vil ha oppstart til våren, forteller Brustind til nettavisen.


Ser mange positive følger
I tillegg til å bygge et nytt sykehjem har Ibestad kommune jobbet frem mot å bli en mer aldersvennlig kommune, noe som både innebærer fysiske tilpassninger, men også egnede tilbud som blant annet innen kultur. – Jeg tror dette kommer til å bli veldig bra for befolkningen i Ibestad kommune, og ikke minst er jeg overbevist om at dette vil bli betydelig bedre både for pasienter, de ansatte og den eldre delen av befolkningen. Det vil og være med å skape bolyst, bedre arbeidsforhold og et rekruteringsfremmende tiltak i konkurransen som sykepleiere og ansatte innenfor pleie og omsorg, forteller Ibestad-ordføreren.