Salangen kommune er en av 18 kommuner i Troms og Finnmark har fått til sammen 1 433 000 kroner for å ta eldre med ut på middag. Det er Statsforvalteren i Troms og Finnmark som har fordelt pengene, og alle som har søkt har fått.

Prosjektet «Eldre ut på middag» er satt i gang av Helsedirektoratet for å motvirke fysiske og psykiske konsekvenser av isolasjon som følge av koronapandemien.

Tilskuddsordningen er dessuten i tråd med satsingene i Leve hele livet, hvor mat og måltider er ett av fem innsatsområder.

Kommunene har på sin side inngått avtaler med både restauranter og lag og foreninger til gjennomføringen.

Målet er å legge til rette for at eldre igjen kan være en del av et sosialt fellesskap etter at de er vaksinert, og alle som har søkt har fått penger.

- Det er gledelig å se at kommunene samarbeider med frivilligsentraler, lag og andre frivillige organisasjoner for å få gjennomført middagene. Vi ønsker lykke til og regner det blir mange trivelige stunder rundt bordet, sier seniorrådgiver Sissel Andreassen som har vært ansvarlig for å fordele midlene.

- Flere kommuner kunne gjerne ha søkt, men vi er fornøyd med at såpass mange likevel har villet delta i ei tid der koronapandemien tar store ressurser i hverdagen.

Fellesmiddag_3.png
Tidligere har det vært arrangert måltidsfellesskap av Salangen Røde Kors, for å skape sosiale arenaer i Salangen for de eldre. FOTO: SALANGEN RØDE KORS

Les også:
– Viktig med felles måltid