Det gamle lokomotivet dampet en gang på skinnene ved Salangsverket før det i 1917 ble fraktet med båt til Ny-Ålesund hvor det i en årrekke transporterte kull fra gruvene ved Kings Bay før det mot slutten av 1950-tallet ble satt ut til fordel for lastebiler. I senere tid har lokomotivet nytt pensjonisttilværelsen som severdighet, faktisk er det den mest populære fotomotivet i området, og for mange er det faktisk selve symbolet på Ny-Ålesund, ettersom lokomotivet står godt synlig fra havet, og er noe av det første turistene ser når de besøker stedet via sjøveien.

Oppusset_Lokomotiv_Big.jpg
Svalbard miljøvernfond sponset 1,4 millioner til restaureringen av lokomotivet. FOTO: HALGEIR WOLD

Verre stand enn antatt
At lokomotivet har stått utsatt til i det værharde havgapet i årevis har medført en viss skade på godset i form av rust og korrosjon, og til slutt var lokomotivet i så dårlig forfatning at noe måtte gjøres. I mars 2016 ble lokomotivet løftet med kran ombord i en båt som fraktet det til Tromsø hvor det ble transportert til Museene i Akershus, Urskog-Hølandsbanen som hadde tatt på seg oppdraget med å restaurere det gamle damplokomotivet. De fant fort ut etter noe demontering at lokomotivet var i verre stand enn antatt, og planene for restaureringen måtte endres. Den opprinnelige planen var å utbedre originaldelene, tette hull og fjerne rust, men i stede ble de nødt til å konstruere helt nye deler. Noen av delene var enda mulig å benytte og ble kun sandblåst og malt opp på ny.


Omfattende restaureringen
Samtlige deler som måtte skiftes ut ble nøye oppmålt etter demontering før så å bli overlevert en leverandør som påtok seg å produsere nye. Ettersom lokomotivet er fra 1906 er platene klinket sammen, en teknikk som er sjelden benyttet i moderne industri, måtte også egnede verktøy bestilles inn før monteringen kunne påbegynne. På grunn av den omfattende restaureringen måtte avdukingen utsettes, men etter cirka ett år, og over 2000 arbeidstimer senere sto den gamle Borsig-lokomotivet klart i ny og skinnende stand, og var klar til sin lange reise fra Øst-Norge og opp til en av verdens nordligste bosettinger.

Oppusset_Lokomotiv_Big2.jpg
 

Fikk gode tilbakemeldinger
Nå er lokomotivet endelig tilbake på sin respektive plass, og rådgiver for plan, kulturminne og miljø ved Kings Bay AS, Sussanne Wasa Hagen forteller at tilbakemeldingene har vært enorm. - Vi hadde besøk av veteraner fra Kings Bay som var helt overveldet, og de syntes det var veldig flott at lokomotivet er blitt ivaretatt, sier hun ovenfor nettavisen.