Det er teknisk avdeling som meddeler informasjonen via kommunens nettsider. Det er en omkobling som må gjøres på hovedvannledningen som gjør at kommunen ser seg nødt til å stenge vannet i en periode på 30 minutter i morgen torsdag 23.mai. Vannet vil stenges fra kl. 13.00. Det er abonnenter i området Karavika mot Salangsverket som vil merke vannstegningen.