Norges vassdrags- og energiforbund har søndag satt farevarselet til gult i flere deler av Troms. Mye nedbør de siste dagene har det vært og det forventes enda mer fra søndag kveld – og opp mot 100 mm i løpet av mandag og tirsdag.

På nettstedet varsom.no skriver NVE: «Det ventes store nedbørmengder i Nord-Norge fra søndag kveld til tirsdag formiddag. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.». Faren for flom og jordskred øker fra og med søndag kveld, meldes det om.