Fylkesråden fra Salangen ønsker og bruke 300 millioner kroner til å gjøre en kraftig opprustning av Ibestadtunellen som ble offisielt åpnet i år 2000. Nå er tunellen i dårlig forfatning, og Prestbakmo frykter at den må stenges dersom ikke noe drastisk blir gjort snart. I følge Nordlys ønsker Prestbakmo og gjøre opprustingen av tunellen igjennom fylkesveiplanen for Troms, som skal tas opp når Fylkestinget møtes i juni. Prestbakmo foreslår at fylket skal bruke totalt 1 milliard kroner på flere tuneller i Troms. - Vi er nødt til å gjøre dette løftet. Hvis ikke risikerer vi at tunnelene må stenges i en ikke fjern framtid fordi de ikke tilfredsstiller dagens krav, og det går bare ikke, sier Prestbakmo til Nordlys. 


Klare krav til tunnelene
I tunnelsikkerhetsforskriften omtales en rekke krav både når det gjelder kjørefelt, tunnelgeometri, fluktveier, havarilommer, brannsikring, ventilasjon, vann, belysning, kommunikasjon med mer. - Vi har en ganske formidabel utfordring. Mange tunneler i Troms ble bygd i ei tid da det ikke var krav som i dag, og en helt annen trafikk med mye mindre tunge kjøretøy, sier Prestbakmo til avisen Nordlys.