Den israelske linguist og språkpedagogen Shlomo Eitan ga mandag et foredrag om samiskopplæring på Fjellkysten i Lavangen. Publikumet besto av ansatte i barnehagene og skolen i Lavangen kommune og noen fra Várdobáiki samisk senter i Evenes . Som mangeårig lærer i hebraisk har Eitan ett og annet å lære bort til de som skal undervise et språk. Det være seg hebraisk eller samisk. - Det er viktig å forklare ting så enkelt som mulig, slik at alle elevene skjønner det. Ikke bruke vanskelige ord som stenger elevene ute. Det er viktig å holde engasjementet oppe, og når elevene skjønner det du sier gir det også læreren energi og selvtillit. Det synes lærer i Lavangen skole Mona Johnsen var det viktigste budskapet som Eitan kom med.


Blir lite hørt
Shlomo Eitan møtte også ordføreren og rådmannen i Lavangen og hadde et møte med Ástávuona giellagoahtie for å se etter muligheter for samarbeid. Eitan er i Norge i forbindelse med den sørsamiske konferansen i Trondheim senere denne uka. Leder i Ástávuona giellagoahtie Lars-Joar Halonen skal også dit. Lulesamisk og særlig sørsamisk blir lite hørt og er i fare for å dø ut, noe som også er sant for det samiske som snakkes i Lavangen. Sånt sett ligner språksituasjonen i Lavangen på den i det lule- og sørsamiske området, forteller han.


Samarbeide med sørsamer
Selv om Lavangen- samisk er en form for nordsamisk vil Halonen heller samarbeide med Nordland enn med Finnmark. - Vår språklige utfordring i Lavangen er den samme som sørsamene har. Derfor har vi lagt opp til å samarbeid med sørsamene i mye større grad enn med de i Indre Finnmark, der samisk er majoritetsspråket.
Halonen skryter over samarbeidet med Fylkesmannen i Nordland. - Fylkesmannen i Nordland er veldig positiv i forhold til de markasamiske språkene i både Skånland, Lavangen- og Bjerkvikområdet, avslutter Halonen.