Allerede etter at årsmeldinga var opplest, kom de første godordene fra en del av delegatene. Spesielt ble seminaret om vinterkrigen i fjellene rundt Narvik fremhevet som en stor suksess. Seminaret ble holdt på Gratangsfjellet turisthotell i midten av november. Etter at leder, som ble valgt på årsmøtet i fjor, måtte trekke seg tilbake for ei tid, overtok de gjenværende medlemmene av styret, med nestleder Arnhild Lindholm i spissen, ledelsen av laget, og de har utført et imponerende arbeid.


Logo-diskusjon

Seminaret 2010 er allerede nevnt, men styret har også brukt mye tid på å diskutere logo til laget, og så har man jobbet mye med å sortere stoff til Minneoppgaven (I manns minne) som man håper å kunne gi ut i bokform om ikke lenge. Økonomien er fremdeles sårbar, men man har klart å opparbeide en liten buffer slik at man holder den verste armoden på avstand. Et lite overskudd på årets regnskap bidrar til ytterligere å styrke økonomien. I løpet av året har laget også fått egen webside, et arbeid Frode Bygdnes er mann for.


Ulike arbeidsoppgaver

I tillegg til de faste postene i årsmøteprogrammet diskuterte man hvilke arbeidsoppgaver man skal gripe fatt i i året som kommer. Det var styret som ønsket slik tilbakemelding fra medlemslagene. Blant ønskene som kom fram var tur til Tornedalen med historisk innhold, en tur med 3 – 4 overnattinger. Når det gjelder seminarer, kom det fram ønsker om å arbeide videre med oppfølging av 1940-seminaret og markering av Amundsenåret. Videre fikk styret årsmøtets støtte på å arbeide videre med finne logo for laget, og videreføring av minneoppgaven.


Det var nestleder Arnhild Lindholm fra Balsfjord som åpnet møtet og ønsket delegatene velkommen. Til høyre, leder av laget, Elin Myhre, Sørreisa, som tok en ny periode som leder. I rød jakke sitter kasserer, Åse Kvitle Kristiansen, Dyrøy. Nesten helt skjult bak Lindholm, ordfører i Dyrøy, Rolf Espenes som venter på tur til å orientere om Nordavindshagen. FOTO: JARLE LARSEN


Om Nordavindshagen

Arne Johan Johansen ledet møtet smidig og rutinert, og før årsmøtet ble ”satt”, orienterte ordføreren i Dyrøy, Rolf Espenes, om Nordavindshagen som er bygget for å gi dikteren Arvid Hanssen et varig minne. Arvid Hanssen bodde, som de fleste vet, mesteparten av sitt liv i Lenvik, men besteforeldrene hans kom fra Dyrøy. Dikteren hadde ei dikterstue i Bjørkebakkan i Dyrøy, og det var etter ønsker og i samarbeid med Arvid Hanssens familie man fant at dette ettermælet skulle stå i Brøstadbotn, kommunesenteret i Dyrøy kommune.


Presis etter kjøreplan

Etter at møtet var avsluttet, nesten presis i forhold til oppsatt kjøreplan, ble deltakerne tatt med på busstur til selve Dyrøya mens en godt orientert og velpratende guide orienterte om store og små hendelser på øya fra jernalderen til i dag.  Så bar det tilbake til en deilig middag i Nordavindshagen med Dyrøylam som hovedingrediens før delegatene dro hjem, hver til sitt. Et positivt og velorganisert årsmøte var til ende.