- Dette blir virkelig spennende. Jeg gleder meg veldig til å jobbe med positive folk som kan være framtidige innbyggere i Salangen, sier Gunnar Sæbø innledningsvis. Han tar offisielt over jobben fra 1. august, men i en overgangsperiode skal han og nåværende prosjektleder, Frode Bruvoll, jobbe sammen. Bruvoll skal fortsatt være daglig leder i NASA, og det er selve tilflytningsprosjektet Sæbø overtar.


Synlig

- Bruvoll skal hjelpe meg i en overgangsperiode, slik at jeg kommer raskere inn i jobben, sier Sæbø. Han har allerede klare mål for kommunens framtid, og sier at han tror det kan gjøres små grep for å få økt tilflytning. - Det er den lille tilrettelegginga som skal til, samtidig som man må gjøre Salangen mer synlig, forteller han.


Resultater

Sæbø er samtidig opptatt av prosjektet Stedsuavhengig arbeidsplass, som han mener vil kunne føre til økt konsentrasjon av kompetanse i kommunen. - Både tilflytningsprosjektet, og ikke minst arbeidsprosjektet er to spennende og parallelle prosjekter, som til slutt vil gi resultater, sier Sæbø.