UKM er en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur, og har pågått siden 1985. UKM er ingen konkurranse. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltakerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og treffe ungdommer fra andre deler av landet. Noen får også mulighet til å representere UKM som ambassadører utenfor landets grenser.

bjarnefele.jpg
Kulturskolerektor Bjarne Dahlberg er i år kommunekontakt for Salangen, i forbindelse med Ungdommens kulturmønstring.


Planleggingen startet
Salangen kommune ved kulturetaten er i gang med å planlegge årets arrangement. Bjarne Dahlberg som er kulturskolerektor er ansvarlig kommunekontakt i år for Salangen i forbindelse med mønstringen. I fjor var det 79 personer som var meldt på til UKM. Hittil i år er det påmeldt 9 ulike innslag til lokalmønstringen som går av stabelen 11.mars i Salangen kulturhus.


Nesten ingen grenser
I Ungdommens kulturmønstring er det nesten ingen grenser for hva man kan delta med. Alt fra sang, dans, kunst, til fotografier. Man kan delta med mye forskjellig. Søknadsfristen for å melde seg på er 6.mars. Altså en halv uke før det hele skal skje. For eventuelle spørsmål eller påmelding, er det mulig og besøke nettsidene til UKM eller kontakte Bjarne Dahlberg. På hjemmesiden ser du også hvem andre som har meldt seg på og du finner informasjon om UKM i andre kommuner.