I fjor vant Salangen sitt lokallag for Mental Helse prisen for beste møteplass. Nå er det tid på nytt for å avgi stemmer for beste møteplass, nettside, og ildsjel. Ildsjelprisen går til en person som yter en frivillig innsats utover det vanlige for Mental Helse. Vedkommende skal målbære verdiene til Mental Helse i praksis og være et forbilde for andre.  I tillegg må personen kunne defineres innenfor begrepet ildsjel: "En person som er fylt av iver, begeistring, og drivkraft".


Beste møteplassen
Det lokallaget som driver den beste møteplassen vil få denne prisen. Det som avgjør dette er det opp til deg som stemmer å avgjøre, da du må begrunne ditt forslag. Det kan handle om hvilke typer aktiviteter som foregår, betydningen møteplassen har for enkeltindivider, eller betydningen møteplassen har for lokallaget som driver den.


Beste nettsiden
Denne prisen blir delt ut til det lokallaget som har spesielt gode og oppdaterte nettsider. Både innhold i artiklene på nettsiden, utnyttelse av nettsidens funksjon, og hyppighet på oppdatering skal ligge til grunn for vurderingen.


Deltagelse
Ønsker du å delta, kan du lese mer om dette på hjemmesiden til Mental Helse, du kan sende inn ditt bidrag på avstemming på mail til hege.paulsen@mentalhelse.no. Fristen er satt til 14.februar i år. Etter denne tid, vil avstemmingen bli avgjort av sentralstyret i Mental Helse, som er juryen.