Mandag kveld var 16 AUF’ere tilstede på Huset mot havet på Salangen AUFs årsmøte. Her skulle det velges nytt styre og vedtas ny politikk for lokallaget. De hadde også fått besøk av fire medlemmer av fylkesstyret i AUF i Troms. Fungerende leder Malin Bredahl Woll åpnet årsmøtet og fortalte under årsberetningen om lokallagets aktivitet i 2013. Salangen AUF er i dag hele 55 betalende medlemmer, og nest størst i hele Troms fylke. - Dette er et rekordstort medlemstall og noe vi absolutt skal slå hverandre på skulderen å være stolte av! Godt jobbet, sa Bredahl Woll i årsberetningen.


Videregående skole
Etter høstens skolekamp mot fylket sto Sjøvegan videregående skole og skolestruktur i Midt-Troms som en selvfølge på agendaen til Salangen AUF.  Lokallaget vil jobbe fremover for forslaget om 2-skolemodell med Sjøvegan-Høgtun videregående som en skole samt Finnfjordbotn, ettersom det trolig ikke er plass til en 3-skolemodell i Midt-Troms. AUF’erne var alle enig i at det ville vært bedre å bruke de byggene som allerede eksisterer og er i godt behold, istedet for å bygge nytt. Salangen AUF vil også jobbe for kulturkort for ungdom i Salangen for billigere billetter til kulturbegivenheter.

fortsettersomlederbig2.jpg
Sigurd Holte Jaklin (t.v) og Viljar Hanssen (t.h) hadde jobben som referent og ordstyrer på møtet.


Det nye styret
Det ble også valgt nytt styre til Salangen AUF bestående av:

•    Leder: Malin Bredahl Woll
•    Nestleder: Maria Bjerkmo Dahl
•    Kasserer/Sekretær: Ingvild Østby
•    1. Styremedlem: Torunn Paulsen
•    2. Styremedlem: Lasse Josefsen
•    3. Styremedlem: Maia Gartland Hoff
•    4. Styremedlem: Anders Strand
•    1. Vara: Celina Danielsen
•    2. Vara: Ine Sørensen
•    3. Vara: Marlene Løvberg
•    4. Vara: Sindre Pedersen