Fellesorganisasjonen (FO) er LOs profesjonsforbund for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere, og alle deres medlemmer ses i den store sammenheng som sosialarbeidere. - Hver dag arbeider vi med våre grunnpilarer, yrkesfag, helse-og sosialpolitikk og lønns- og arbeidsforhold. Som profesjonsforbund organiserer vi yrkesutøvere som arbeider innenfor velferdsstatens rammer for å yte tjenester til de mest utsatte gruppene i samfunnet. Våre medlemmer jobber på veldig mange utfordrende fagfelt: innen rusomsorg, psykiatri, i tjenester for psykisk utviklingshemmede, barnevern, NAV, som miljøterapeuter i skolen, som ledere i diverse sosiale tjenester og en rekke andre steder, forteller leder i FO Troms, Gøril Madsen til nettavisen. 


Vil gratulere
I anledning den internasjonale sosialarbeiderdagen 18.mars ønsker organisasjonen å gratulere alle sine medlemmer samt deres studenter og andre sosialarbeidere med dagen. - FO Troms har lange tradisjoner for å markere og feire denne dagen rundt om i Troms fylke. Vi pleier noen steder å stille med oppmerksomhet mot medlemmene og andre på arbeidsplassen, andre steder har vi markering med stand el. Det vi alltid gjør er å plukke en organisasjon eller arbeidsplass som etter forslag fra våre medlemmer velges ut til å få vår sosialarbeiderpris på 10.000 kroner. Denne har de siste årene gått til Mental helse i Salangen, til Frelsesarmeen i Harstad, til Home Start prosjekt i Tromsø og i fjor til Bikuben i Kvæfjord, sier avdelingssekretær Mona Olafsen. I år er det Kafe X i Tromsø som mottar prisen samt heder og ære. Kafe X er ett supplement til offentlige tjenester, en brukerstyrt kafe der tidligere rusmisbrukere kan møte likesinnede og finne ett fellesskap, samt delta i brukerstyrte arrangementer.