Anton Johan Heggås forteller at først på listen står laksetrappa i Hellefoss, hvor det blant annet skal bygges en ny terskel, og settes opp en luke i inntaket. I fjor fikk de en ekspert fra Sintef til å ta befaring og gjøre en prosjekttaksering på hva som trengs å gjøre og hva det vil koste. På grunn av vanskelig fremkommelighet til Langfossen vil det brukes helikopter for å få ned utstyr og materialer. Det er totalt 6 trapper i Salangselva: Hellefossen, Kistefossen og fire i Langfossen. Anton forteller at det for noen år siden var en større isgang som gjorde store skader på utløpet på en trapp i Langfossen. I Kistefossen ble deler av en terskel knust etter en isgang. 

AHeggås_artikkelfoto_Langfoss.jpg
Den krevende fremkommeligheten ned til Langfossen gjør at de må bruke helikopter for å få fraktet ned utstyr og materialer. FOTO: PRIVAT.

Økning i laksebestanden
Heggås håper og tror at utbedring av laksetrappene vil føre til en betydelig økning i villaksbestanden i Salangselva. I 2011 ble det foretatt en ungfiskregistrering ovenfor Langfoss med dårlige resultater, men legger til at de siste årene har det vært en positiv økning av laks, og det stadig blir fanget mer villaks som er blitt satt ut igjen. Anton Johan Heggås satser på at ved god tilrettelegging skal Salangselva i løpet av de neste ti årene ha en så stabil villaksbestand at de igjen kan åpne for laksefiske.

AHeggås_artikkelfoto_andre_trapp_Langfoss.jpg
En av de fire laksetrappene ved Langfossen. FOTO: PRIVAT.

Dugnadsarbeid
Arbeidet med å utrede trappene vil i stor grad bli gjort på dugnadsarbeid, foruten sprengning og andre spesialoppdrag som krever en viss kompetanse. Han håper at så mange som mulig vil være med å dedikere noen timer av sin fritid til dette arbeidet. Det å få opp laksebestanden i elva tilstrekkelig til å åpne for laksefiske vil være til stor interesse for flere enn bare fiskere, men også næringslivet ettersom et laksefisketilbud har stor verdi både for turismen og for befolkningsutviklingen. Inntektene til rettighetshaverne vil også bli atskillig større.