Etter flere år som en fast framføring i påsketidene, blir nå påskespill i ord og toner å avsluttes. Årlig har Salangen skole med de yngste elevene og flere ansatte framført påskespillet for familie, bekjente og folk utenom. Bakgrunnen for denne endringen kan rektor ved Salangen skole, Lars-Georg Nordhus forklare. - Salangen skole er en inkluderende skole, som betyr at vi skal gjøre så godt vi kan med å unngå ekskludering av noen slag. Påskespillet er basert på kristen tro, og vi kan ikke forkynne kristen religion, eller ekskludere elever og foreldre med annen trosretning. Det grenser med hva som er lov i følge lærerplanen, informerer rektor ved Salangen skole, Lars-Georg Nordhus.


Finner noe nytt
Selv om påskespillet blir å forsvinne, blir det i følge Nordhus å komme tilbake i en litt annen format, ettersom både sang, musikk, skuespill og drama er en viktig del av elevenes opplæring. - Det har vært et kjempebra opplegg så langt, og det må ikke forsvinne. Vi vil eller se på å finne et annet oppsett à la påskespillet, men med fokus på å inkludere alle familiene, og elevene vi har ved Salangen skole, avslutter Nordhus. Sogneprest ved Salangen kirke, Grete Glemmestad kommenterer også til nettavisen om saken. - Det er litt synd at påskespillet ikke kan fortsette, men det er skolen som bestemmer det, deler hun med nettavisen.