Ettersom lirypebestanden har gått drastisk ned over flere år ble det for noen år siden innført forbud mot småviltjakt blant annet i områdene Labergshaugen, Otterå, Garsnes og Sommerseth. Dette gjelder på eiendommene med gårds- og bruksnummer: 44/1 til og med 44/5 ved Labergshaugen, 45/1 til og med 45/5, 45/7 til og med 45/10, 45/13 og 45/15 ved Otterå, og 46/2 og 46/3 ved Garsnes/Sommerseth. Odd Harald Karlsen ved Labergshaugen og Otterå grunneierlag forteller at det har blitt observert en økning i rypebestanden i disse områdene etter at forbudet ble satt, men ønsker fremdeles og bevare fredningen frem til 2020. – Etter 2020 får vi ta en ny vurdering, sier Karlsen til nettavisen.