Representanter fra Midt-Troms Lensmannsdistrikts seksjon for forebygging og etterretning besøkte Sjøvegan videregående skole mandag og tirsdag kveld. Temaet var rusforebygging for både elever og foreldre. Politioverbetjent ved forebygging og etterretningsavdelingen ved Midt troms lensmannsdistrikt, Arne Markus Svendsen fortalte tydelige fakta til foreldrene på møtet. - Det flyter av stoff i Bardu, Salangen og Lavangen. Vi hadde senest et beslag på Setermoen i helga. Det var 30 gram hasj som var kjøpt her på Sjøvegan. Hasj er mye ufarliggjort i dagens samfunn, og det er feil, sa Svendsen til svært lydhøre foreldre. Han kunne også fortelle om at politiet senest sist helg var på en såkalt russefest på Reinelv i Lenvik, der det var ren flatfyll. To personer ble hentet av ambulanse. - Disse festene som kommer ut av kontroll er noe vi kjører null-tolleranse på i politiet, og vil bekjempe og sette stor fokus på fremover, sa Arne Markus Svendsen på møtet. 


Etterlengtet informasjon
Politibetjent Svendsen hadde et svært engasjerende foredrag for foreldrene. Han nådde tydelig frem til foreldrene. Informasjonen som ble delt fra politiet på møtet var tydelig savnet av foreldrene. Også tidligere lensmann i Salangen, nå seksjonsleder ved seksjon for forebygging og etterretning ved Midt Troms lensmannsdistrikt, Hans Roar Rasmussen var sammens med Svendsen på møtet. - Vi har et stort fokus på forebyggende arbeid i politiet. Og det vil merkes mer fremover blant annet i forhold til nettmobbing og slikt, sier Rasmussen til nettavisen. 

detflyteravstoffbig2.jpg
Lydhøre foreldre på forebyggende møte på Sjøvegan videregående skole tirsdag kveld. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Jenter drikker som gutter
Under møtet ble det også fortalt om en drikkekultur som har forandret seg veldig, siden foreldre-generasjonen var ung og frem til dagens ungdom. - Jentene drikker mer i dag enn de gjorde før når vi var unge, sa Arne Markus Svendsen. Han understreket at alkoholen i dag er designet blant annet for jenter. - Jenter i dag drikker som gutter. De drikker like mye som guttene gjør. Vi ser det mer og mer, sa Svendsen under sitt foredrag. Under møtet mandag og tirsdag kveld møtte det frem mellom i underkant av 40 personer på hvert av møtene.