Statens vegvesen skriver i en pressemelding at de har besluttet å ta ned større mengder stein over Fylkesvei 848 på Rolla i Ibestad kommune. Dette skjer etter at det i forrige uke ble oppdaget en utglidning i et fjellparti. Utbedringsarbeidet på denne veistrekken har pågått siden april i år og skal etter planen ferdigstilles i høst. Det var sist at det ble oppdaget en utglidning fra ett fjellparti overfor vegen i område Halsen. Utglidningen har en bredde på ca 50 meter og fjellmasser i størrelseorden 15-20000 kubikkmeter har vært i bevegelse og sklidd cirka 200 meter ned mot veien. På bakgrunn av de de geologiske vurderinger som er gjort har Statens vegvesen besluttet å ta ned det løse fjellpartiet stykkevis og delt. Av hensyn til arbeidenes sikkerhet blir fjellet sikret rundt og ovenfor utglidningen i forkant. Første sprengsalve går etter planen av i neste uke.


Konsekvenser
Det er for tidlig å si noe eksagt om hvilke konsekvenser hendelsen vil gi for fremdriften av anlegget sier avdeligsingenør Geir Jørgensen i Statens vegvesen. Det vil avhenge av hvorvidt det blir nødvendig å ta ned hele eller bare deler av fjellpartiet som har vært i bevegelse. Statens vegvesen vil gjennomføre de tiltak som er nødvendig for i første omgang å sikre at det er trygt å arbeide på stedet og deretter foreta permanent sikring slik at vegen er trygg å ferdes på etter åpning skrives det i pressemeldingen.