Det nærmer seg med små skritt Norges nasjonaldag, og i den forbindelse søkes det nå etter noen som ønsker å påta seg ansvaret for å arrangere 17. mai på Andørja. – Vi har jo pleid å ha et eget arrangement på Andørja, men vi opplever at det blir stadig mer utfordrende å finne folk til å på ta seg dette. I fjor hadde vi et dialogmøte der vi inviterte lag og foreninger til å være med å planlegge, og satt sammen en komité som var et samarbeid mellom FAU og flere lag og foreninger. Jeg oppfordrer de som har mulighet og som fortsatt ønsker at det skal være et eget 17. mai arrangement på Andørja om å melde sin interesse, sier leder i FAU ved Andørja Montessoriskole, Trude Irene Berg.