Brugda er den nest største fisken i havet og kan bli opp til 11 meter lang og veie opptil 7 tonn. - Med sitt en meters brede gap har den en fryktinngytende utseende til tross for at haien er en planktonspiser og helt ufarlig for mennesker, forteller havforsker og prosjektleder Claudia Junge ved Havforskningsinstituttet til nettavisen. Haiarten var tidligere tallrik også i norske farvann, men på grunn av overfiske og lav reproduksjonsrate er den i dag et sjeldent syn.


Mystikk
Til tross for sin store størrelse vet man fremdeles lite om brugdas utbredelse og vandringer langs norskekysten. De siste 15 årene har man kun fått inn ca 50 publikumsobservasjoner, de fleste fra Lofoten-området og langs kysten mellom Ålesund og Trondheim.


Kartleggingsprosjekt
Havforskningsinstituttet har nå igangsatt et kartleggingsprosjekt sammen med forskere fra Skottland der formålet er å innhente mer kunnskap om denne store vennlige skapningen. - Det er interessant å finne ut når og hvor den vandrer og ikke minst hvor bestanden er langs vår kyst, sier Junge til nettavisen. Hun avslutter med følgende oppfordring: - Kanskje du har sett en ryggfinne bryte havoverflaten eller en stor hai med stort åpent gap som svømmer oppi havoverflata? Da har du kanskje sett brugda og vi vil gjerne at du sender denne typer observasjoner til oss, oppfordrer Junge som viser til at Havforskningsinstituttet har laget en egen innrapporteringsside for de som vil melde fra om brugdeobservasjoner.