Det hele fremgår i en pressemelding fra Dyrøy Arbeiderparti. Marit Alvig Espenes fortsetter som ordfører. Dyrøy Høyres Rakel Jensen blir varaordfører og Dyrøy SVs Kjell Jostein Lillegård skal lede Oppvekst – og omsorgsutvalget. De tre partiene har tilsammen 8 av 15 mandater i kommunestyret.


Bestemte områder
I pressemeldingen går det frem at samarbeidspartiene vil ha tre satsingsområder de vil ha spesielt fokus på i den kommende fireårsperioden. Dette er klima og miljø, sentrumsutvikling samt ungdom og attraktivitet. Det skrives videre i pressemeldingen at partiene mener de har mange gode felles saker å jobbe med, som for eksempel barn og unge, næringsutvikling, boligutvikling og helse – og omsorg. – Vi er veldig glade for å få til en solid avtale med Høyre og SV. Sammen skal vi arbeide for utvikle Dyrøy kommune slik at det fortsatt er godt å bo og etablere bedrift i Dyrøy. Vi har stor tro på lokalsamfunnet vårt, og ser fram til et godt samarbeid de neste fire årene, skriver ordfører Marit Alvig Espenes i pressemeldingen.