Hvert år velges fire nye ungdommer ut til å besøke skoler i Norge i ett skoleår. Målet er å spre god og riktig informasjon til elever for å øke kunnskapen om samenes historie, kultur og samfunnsliv. To av årets veivisere er Inga Solberg Åhren (19) og Aina Haugom Nordfjell (24). I forrige uke reiste de rundt på skoler i Sør-Troms, nærmere bestemt Harstad, Evenskjer og Sjøvegan, skriver Samiske veivisere i en pressemelding.

- Vi har stor tro på at ungdom lærer best når undervisningen skjer til ungdom av ungdom, sier Solberg Åhren.

Gleder seg til Sør-Troms
De samiske veiviserne var på den årlige “Norgesturnéen” og i forrige uke var de i Sør-Troms. Her var de innom både videregående skoler, ungdomsskoler og en folkehøgskole.

- Det var veldig hyggelig og møte elevene i Sør-Troms. Det var gøy å snakke med dem samt informere om det samiske, spesielt siden bestemoren min som også er samisk kommer fra Lavangen, sier Solberg Åhren.

Den samiske veiviserordningen er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samisk høgskole. Ordningen ble etablert for 15 år siden, der noen av målene er å informere om Norges urbefolkning samt forebygge fordommer mot samer.

- En av de største utfordringene for samisk utvikling er nok uvitenhet. Vi føler derfor at det er en meningsfylt jobb å formidle om det samiske til ungdom, sier Haugom Nordfjell.