I dag er fastlegelistene registrert i den enkelte kommune.

Fra utgangen av 01.07.20 vil alle fastlegelistene være registrert i Salangen kommune.

Det melder Salangen kommune på sine hjemmesider. Ibestad, Lavangen og Salangen havner innenfor den nye ordningen.

Konsekvensene sett i lys av den nye ordningen blir disse:

• Når innbyggerne vil bytte fastlege, vil alle fastlegene stå registrert med samme fastlegekontor på HelseNorge: Astafjordlegen, Helsesenterveien 2, 9350 SJØVEGAN

• Det vil ikke være endringer på hvilken kommune/avdeling legene har som arbeidssted. Oversikt over hvilke leger som arbeider ved de ulike avdelingene fremkommer på kommunenes hjemmeside og på Astafjordlegens facebookside.

• Flyttingen er nødvendig for at HelseNorgeportalen for selvbetjening (spørsmål, timebestilling og reseptfornyelse) skal være tilgjengelig for alle som har fastlege i Astafjordlegen. Lenke til portalen vil ligge på kommunenes hjemmesider. Lenke legges ut når løsningen er i drift for alle tre kommunene. Legene vil også kunne besvare spørsmål fra pasientene via denne løsningen.

• Når portalen er testet og fungerer, vil flere konsultasjonstimer bli gjort tilgjengelig for bestilling.

Bakgrunnen for den nye ordningen er at med felles pasientjournalsystem må fastlegene være registrert under samme organisasjonsnummer og med felles registrert med felles pasientjournalsystem.

Dette er også nødvendig for at meldinger mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegene skal fungere, melder Salangen kommune på sine hjemmesider.