I disse tider da vi i nettavisen har skrevet om forhøyet fart på ulike veistrekninger i Salangen, så er det også viktig og tenke andre trafikksikkerhetsperspektiver.

Egil Danielsen bor på Medby og er forbauset over at fylket enda ikke har valgt å prioritere det farlige veikrysset ved Salangsverket i Salangen. Danielsen mener det er risikosport å kjøre ut av veikrysset.

Nettavisen har skrevet tidligere om saken. Egil Danielsen som lenge har vært engasjert i det farlige veikrysset på Medby. – Det er minimale marginer hvis det skulle være noe uforutsett i veibanen ved krysset og man kommer kjørende fra Sjøvegan- siden, da rekker man ikke å reagere engang før det smeller, sier Danielsen oppgitt.

Egil forteller at det ikke har blitt resultater etter at "ekspertene" har vært der og foretatt vurderinger. – De har hengt opp et lite sminkespeil i stolpen, men det er alt for lite. Her må det skiltes ordentlig om farlig veikryss, og helst senke fartsgrensen ned til 30 kilometer i timen, sier den engasjerte salangsværingen.

Danielsen forteller at det nærmer seg femti år siden hans far sammen med flere bekymrede beboere i området tok opp debatten med høyere makter om at det burde gjøres endringer i veikrysset.

– Det har skjedd en rekke stygge ulykker tilknyttet veikrysset som har gjort skade på både mennesker og kjøretøy, men det har enda ikke gått liv. Er det virkelig blitt slik at liv må gå tapt før de klarer å åpne øynene, få ut fingeren å gjøre de nødvendige tiltak?, spør Danielsen fortvilet.