Fredag formiddag var det mottakelse og seremoni på Salangen kulturhus for fire veteraner fra Salangen. 

Herulv Tunheim, Thor Eriksen, Lars Johan Hellefossmo og nå avdøde Kai Larsen var en del av FN-styrken i DANOR-bataljonen i Gaza, Palestina mellom 1961 og 1966. Luftforsvaret avd. Sørreisa sto for selve seremonien ved leder Liv Judit Olsen og Per Gunnar Cruickshank. Salangen kommune var vertskap og sørget for kaffe og kaker.

Hellefossmo, Tunheim og Eriksen mottok medaljer, mens Kai Larsen fikk medaljen post mortem, der hans kone Asbjørg Jensine Larsen tok i mot denne på vegne av sin mann. 


Hva er DANOR?
DANOR-bataljonen med danske og norske soldater var en del av fredsbevarende FN-styrke etablert etter Suezkrisen. Styrken skulle påse at fiendtlighetene holdt opp og at Frankrike, Storbritannia og Israel trakk seg tilbake fra Egypts territorium. Videre skulle FN-styrken overvåke våpenhvilen og stå som en buffer mellom israelske og egyptiske styrker.Styrken var utstasjonert til 1967. Ni nordmenn mistet livet i denne tjenesten.
Kilde: Wikipedia

hedretfortjenestebig.jpg
Salangen kommune sto for arrangementet da fire veteraner fra Salangen ble hedret med medalje for sin tjeneste i DANOR- bataljonen på 1960-tallet. FOTO: JON HENRIK LARSEN