Kriseledelsen i Salangen kommune har besluttet å gjenåpne Salangshallen igjen for aktivitet, for alle brukere.

Det er besluttet oppgradert renhold sammen med nye godkjente retningslinjer for bruk av hallen.

Dette gjør at hallen kan åpnes igjen, uten stor fare for smittespredning.

Det blir gjennomført møter med lag og foreninger mandag 7.september og grunnskole og videregående skole tirsdag 8.september der gjennomgang av de nye retningslinjene vil legges frem av kommunen.