Det pågår som kjent renoveringsarbeid i Ibestad-tunnelen i Ibestad kommune for tiden. Dette fører til at det har vært og er kollonekjøring igjennom tunnelen på angitte tidspunkt i døgnet med følgebil. 

Men nå i påsken blir tunnelen i følge Statens vegvesen, åpen for fri ferdsel hele døgnet. Dette gjelder fra og med lørdag 27.mars klokken 19:00 til tirsdag 6.april klokken 06:00.

Troms og Finnmark fylkeskommune er byggherre for dette prosjektet.