Det foregår vaksinering av befolkningen for fullt landet over i disse dager i forbindelse med covid-19 pandemien. De første ut i vaksinekøen er eldre og helsepersonell. Deretter vil øvrig befolkning bli prioritert for vaksinering i følge Helsedirektoratet. 

Drosjenæringen i Salangen reagerer på at vaksineringen går for tregt. Drosjeeeier Runar Bekkeli mener at yrkesgruppene som er mest utsatt for smitte ikke har blitt hensyntatt av regjering og helsemyndigheter i forhold til prioritering av vaksine.

- Drosjene i Salangen har nå i ett år kjørt på alle i risikogruppene. Ofte ekstremt syke mennesker, noen ganger døende mennesker. Er bare flaks at det ikke er kommet smitte hos oss, med all kjøringen til og fra sykehusene, sier Bekkeli frustrert. 

Ikke avgjørelse tatt i kommunene
Etter at nettavisen har ringt til helsepersonell i de ulike kommunene rundt oss, og i Salangen, så informeres det om at avgjørelsen om hvem som skal prioriteres i vaksinekøen gjøres av regjeringen utelukkende.

Dette gjør drosjeeier Bekkeli irritert.

- Med det som er kommet frem i media i det siste, så virker det som at føringene på vaksineringen enten kan tolkes forskjellig i forskjellige kommuner etter anbefaling og regler. Min mening er at drosjesjåfører burde være prioritert, siden vi kjører på syke og svake i samfunnet, avslutter Bekkeli.