Programvertene Ranveig Aanes og Tor Kristian Meyer hadde fredagens sending av web-tv programmet "Natt til lørdag". Sendingen gikk fra studio på Vik på Ibestad med hilsninger, konkurranser, intervjuer og plateønsker. Tematikk var vår.