På bildet: Julebasar-komiteen besto blant annet av: (f.v) Ann Mari
Andersen, Betsy Yttervoll, Karin Storvoll, Ernst Johansen og Torill
Steinsund.


Det vel 100 år gamle ungdomslaget i Indregården holder koken. I går kveld arrangerte de julebasar i tradisjonell stil slik de bruker hvert år. Men det ligger noe bak de to årlige basarene som ungdomslaget holder ved jule- og påsketider. Det 75 år gamle grendehuset i Indregården må ha både strøm og vedlikehold for å kunne brukes.

Stor pengesum
Rundt 40.000 kroner må ungdomslaget ut med årlig for å ha huset i drift. - Vi tjener jo rundt 8000 kroner på en slik basar som dette, sier leder for ungdomslaget Ernst Johansen. Det var godt oppmøte på basaren i går kveld, tross at det også var farsdag og mange valgte og holde seg hjemme og feire dette.
Foto: Jon Henrik Larsen