Sametingsrådet har fra februar til mai bevilget 7,4 millioner kroner i tilskudd til 23 samiske barnehaget og ni samiske avdelinger i norske barnehager.

Det framkommer i en pressemelding fra Sametingsrådet. Hjertespråket sier at samiske barnehager er det viktigste enkelttiltaket for å sikre, bevare og vitalisere samisk språk.

- Det er i barnehagen grunnlaget for å lære seg språket starter, og barna er fremtidens språkbrukere. Derfor er det meget viktig at disse barnehagene er med på å styrke barnas samiske språk, kultur, tradisjoner og identitet, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

En av barnehagene som har fått tilskudd er Astafjord samiske barnehage i Spansdalen.

Barnehagen har fått 130 000 kroner i støtte. Barnehagen er en en-avdelingsbarnehage med plass til 18 barn i alderen mellom null og seks år.

Lars-Joar Halonen er daglig leder i Språksenteret i Lavangen kommune.

Han ser kun positivt på tilskuddet fra Sametingsrådet.

- Vi er kjempepositive til Sametinget. Dette er kjempebra. De bidrar masse til at Lavangen kommune kan ha spåkbadsarbeid i barnehagen. Jo tidligere dem begynner med det samiske, jo bedre. Derfor er samarbeidet så viktig, sier Halonen.

Han setter pris på samarbeidet mellom Sametinget/Sametingsrådet og kommunen.

- Det samiske står sterkt i Lavangen og vi prøver å gjøre en god jobb i kommunen, sier han.

halonenbig
FORNØYD: Vi er kjempepositive til Sametinget. Dette er kjempebra, sier Lars-Joar Halonen. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN