På grunn av den nasjonal nedstengingen vil kirka de neste to ukene avlyse alle gudstjenester og forbyr begravelser med flere enn 50 deltakere.

Tiltakene kommer til å påvirke «samtlige planlagte aktiviteter i kirken», opplyser direktør Ingrid Vad Nilsen i Kirkerådet.

– Begravelser med maks 50 deltakere kan fortsatt gjennomføres. Det gjelder også unntaksvis for små enkeltsamlinger eller seremonier med inntil ti deltakere, når man lokalt vurderer at det er nødvendig. Utover det anbefaler vi at planlagte gudstjenester og aktiviteter gjennomføres digitalt eller avlyses de neste to ukene, sier hun i en utsendt pressemelding.

Vad Nilsen sier kirkens diakonale arbeid ikke tar pause og at kontakt med enkeltmennesker er en viktig del av kirkens oppgaver i en krisetid.

Det kan gjøres unntak for mindre forsamlinger eller seremonier med opp til ti deltakere, som for eksempel dåp, vigsel og innspilling av digital gudstjeneste.

De nye reglene for kirken som gjelder fra 4. januar, anbefaler også at utendørs arrangementer anbefales avlyses selv om regjeringen ikke har innført strengere regler for slike arrangement.