Grunnen til at kinosjefen vil utsette kjøp av nytt kinovisning utstyr er at det anbefales å avvente situasjonen med slike ting, for ting skjer i kinoverden - og det er ikke lengre sikkert at det kommer til å bli visst kino på den måten det gjøres i dag - i framtiden. - Vi snakker om at vi kanskje slutter å få pakker med filmene i, og istedet laster de ned fra internett og kjører de på en pc, forteller kinosjef
Kvermo ovenfor nettavisen.

Koster mye penger
En ny kinomaskin vil komme til å koste Salangen kommune rundt 250.000 kroner, og dette er det ikke rom for i årets budsjett for kommunen, tross at kinoen går i overskudd på sine kinovisninger. - Nå får vi flere ben og stå på, vi får en reklamemulighet nå etterhvert,  slik at vi kan gå ut til kommunens næringsliv og tilby annonsering på kinokveldene før og etter visningene, smiler Kurt Jan Kvernmo. 

Trekker mye folk
Nå i senere tid har kinoen hatt en kjempeopptur på besøkende. Og Kvernmo har følgende forklaring på dette: - Vi har begynt å se mer snevert på hva vi tar inn av filmer - hva folk vil se og hva som omtales i massemedia, og det har gitt resultat for oss, forteller Kvermo og legger til at på søndag vises
filmen "Terminalen" på Sjøvegan kino.
Foto: Jon Henrik Larsen