Salangen Brann og Redning har i dag en Mercedes og en eldre Dodge- brannbiler, men nå har det ankommet en brukt Scania med automatkasse. – Den nye bruktbilen er ankommet nå i dag, og dette skal bli bra. Nå skal den rigges, og vil være klar i løpet av kort tid. Noe utstyr blir flyttet over fra Mercedesen og utstyr som er på Dodgen skal flyttes over til Mercedesen, så det er nå en del jobb å gjøre før alt er klart, forteller avdelingsleder for brann, Svein Åge Hegge til nettavisen.

Nyvinning
Den nye bruktbilen kommer godt med for Salangen Brann og Redning. Den har tidligere vært i drift i Skien kommune. - Det er helt klart at det å få en ny bruktbil blir virkelig bra for vår stasjon. Dette blir vår hovedbil når den er klar!. Det er jo også en dobbeltcabiner med røykdykkerstoler. Tidligere var det slik at røykdykkerne ikke kunne ta på sitt utstyr før de kom frem til brannstedet. Nå kan de være klar når vi kommer frem, da utstyret kan tas på i bilen. Dette er en klar forbedring for oss. Dette er også en bil med flere fasaliteter, og er en nyvinning for oss, forklarer avdelingsleder for brann, Svein Åge Hegge, og ser frem til at bilen blir klar og operativ i tjeneste.