På bildet: (f.v) Birger Bendiktsen, daglig leder Asbjørn Bendiktsen og
sekretær Asbjørg Bendiktsen er alle glade for å være i nye lokaler.


Entrepenørfirmaet holdt tidligere til i Servicebygget på Sjøvegan. Her leide de lokaler. I vel to uker nå har firmaet flyttet til sitt nye kontorbygg på Salangsverket. Nå finner du bedriften i de gamle Interiør- lokalene på verket. Nå står de gamle lokalene inne i sentrum av Sjøvegan tomme, uten at det foreløpig er interesserte leietakere av dem.
Foto: Jon Henrik Larsen