På bildet: Berit Oskal Eira er blitt statssekretær for samiske saker i
Stoltenberg- regjeringen.


I forbindelse med endringer i departementsstrukturen som følge av ny regjering, blir Innvandringsavdelingen, Integrerings- og mangfoldsavdelingen og Same- og minoritetspolitisk avdeling i Kommunal- og regionaldepartementet overført til Arbeids- og sosialdepartementet.

Representant på sametinget
Berit Oskal Eira er i dag Arbeiderpartiets representant på Sametinget for Sør-Troms (valgkrets 9), og hun har vært sametingsrepresentant siden 2001. Hun er reindriftsutøver, og bak seg har hun verv som styreleder og styremedlem i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL). Eira er født 1. mars 1951 i Karesuando i Sverige, og bor i Lavangen i Troms med sin ektemann Johan Anders A. Eira.

Solid utdanning
Sin utdanningsbakgrunn har hun fra Husflidsskolen i Målelv, Husflidsskolen i Narvik og Samenes folkehøgskole i Jokmok. Dessuten har hun samisk grunnfag ved UiTø i 1995 og praktisk pedagogisk utdanning ved UiTø i 2002. Hun har vært styreleder for sameskolen i Målselv på 80- og 90-tallet.

Hun har også vært medlem i utvalget for samisk kultur og utdanning (Myklevoll-utvalget) som resulterte i NOU 1985:14 og NOU 1987:4 om Samisk utdanning. Under valgkamp-starten til Arbeiderpartiet her i Salangen i høst, deltok også Eira på stand for å sanke stemmer til sametingsvalget her i Salangen.
Foto: Arbeiderpartiet
Kilde: DNA.no