Besøkstjeneste er noe som er etterspurt mange plasser og nå har Ibestad Røde Kors bestemt seg for å i gangsette et slikt tilbud i Ibestad. Sunniva Fosshaug fra Ibestad Røde Kors kan fortelle ovenfor nettavisen at de opplever etterspørsel etter en besøkstjteneste i alle aldersgrupper. - Det fins mange typer ensomhet og den er hverken avhengig av alder eller mobilitet. Man kan være ensom og ha behov for noen å prate med om man er ung og sprek eller eldre og bor på sykehjem, sier Fosshaug som tydelig har et engasjement for saken.


Oppfordring til kontakt
Sunniva oppfordrer frivillige og de som vil ha besøk om å melde seg enten direkte til Ibestad Røde Kors eller å trykke seg inn på nettsidene til Røde Kors der man kan finne Ibestad Røde Kors. - Jeg håper interessen for å være frivillig vil øke når man ser at det gagner oss alle. Det har stor verdi å føle seg sett og bli akseptert for det mennesket du er, og gleden av å glede andre har også stor verdi for oss som mennesker, avslutter Sunniva Fosshaug som håper flere vil melde sin interesse for tjenesten.