Begge to er meget samfunnsengasjerte og glad i bygda si, Salangen. Ellen- Lise har i flere år jobbet for næringslivet og Millionfisken. I tilegg har hun vært en sterk bidragsyter for avisen Snadder som kommer ut flere ganger for året. Mary-Anne fikk prisen for sitt arbeid med å forskjønne sentrum av Sjøvegan på sommeren med blomster, og hele tiden holde dette vedlike, slik at det ser fint ut til enhvert tid når folk kommer på besøk til bygda. Denne jobben har hun gjort på dugnad, uten og få betalt for det.


Stolt
Det var en tydelig stolt ordfører Sigrun W. Prestbakmo, som for første gang i sin ordførerkarriere kunne dele ut kommunens store hederspris.- De er begge to ulike, men like- mangeårig engasjement for næringslivet og næringsforeninga. praktiske, iderike og arbeidssomme folk som "bare gjør" ting. Mary-Anne Winstanley for hennes fantastiske arbeid hver vår, sommer og høst med å forskjønne sentrum i Sjøvegan. Hun rydder, luker, planter og vanner i hele sentrum, og har det ikke vært for henne, har vi ikke kunne gleda oss over et fint sentrum i kommunen!, sa ordføreren under pristudelingen.


Mangeårig næringsengasjert
Ordføreren la også stor vekt på det viktige arbeidet som Ellen-Lise Woll har gjort i alle år, for næringsutvikling i bygda. - Ellen Lise har over mange år vært en drivkraft for næringsarbeid i Salangen. Hun har ikke ønsket å ha en fremskutt eller svært synlig posisjon, men hun har stor betydning for at prosjekter blir gjennomført. I tillegg til å være aktiv næringsutøver gjennom eierskapet i Sport1 gjør hun en helt sentral jobb i å synliggjøre Salangen utenfor kommunen, sa ordføreren stolt. Begge de to damene var svært glade for å få påskjønnelsen, og lovet å fortsette det gode arbeidet i tiden som kommer.