I Øvre-Salangen har idrettslaget bestemt å redusere antall ganger de skal arrangere bingo i år. Grunnen til dette er i følge leder av ØSIL, Dag Sæther at de ikke lengre har de samme utgiftene som tidligere ettersom at de har ferdigstilt sine prosjekter med å bygge bane og lysløype. – Inntektene vi nå får inn av bingoen vil gå til drift av laget, leie av grendehuset og generelle aktiviteter utover året. Vi var ferdige i vår med lysløypa, og banen sto ferdig å ble åpnet høsten 2016. Vi ønsker som vanlig alle sammen hjertelig velkommen på bingo. Første bingoen skal avholdes søndag 20. januar, og dørene åpner klokken 18:00, forteller Dag Sæther.